Vuosikokous 2018

 

Johtokunta 2018

Mikko Tuuliainen pj

Reino Kuusela

Jarmo Tiihonen

Arto Poikela

Juha Poikela

Mikko Ala-Poikela

Rauli Korva

 

Hirvenmetsästyksen johtaja Arto Poikela varaj. Jarmo Tiihonen

 

Jäsenmaksut

-miehet 25 €

-naiset 10 €

 

Tossumaksu (ulkopaikkakuntalaisen maksu metsähallitukselle) 42 €

- maksettava 30.04.2018 mennessä, jonka jälkeen maksu kaksin kertainen.

Jollei maksua ole maksettu kesäkokoukseen mennessä jäsen voidaan erottaa hirviseurueesta.

 

Tossumaksu ja omatoimisesti jäsenmaksun maksaville tilinro FI70 5409 0050 2401 55

 
 
 
Y-tunnus: YTUNNUS
Osoite: OSOITE , 96500 ROVANIEMI
Puh: 0000000000
Sähköposti: EMAIL
 
© AAAAAAAAAAA Oy 2012