Vuosikokous 2017

Johtokunta v. 2017
Puheenjohtaja Mikko Tuuliainen

Reino Kuusela
Mikko Ala-Poikela
Jarno Lahtela
Arto Poikela
Jarmo Tiihonen

Sihteeri
Marita Leskinen
0400-257 307


Hirvijaosto

Hirviporukan johtaja
puheenjohtaja
porukoiden johtajat

 

Jäsenmaksun voi maksaa oma-aloitteisesti seuran tilille:
Jäsenmaksu/miehet: 25€
Jäsenmaksu/naiset: 10€
Tossumaksu: 42€ (ulkopaikkakunt. lupa Metsähall.)

Tilinro: FI70 5409 0050 2401 55

Ilmoitathan s.posti ja osoitteen muutokset sihteerille. KIITOS!

 
 
 
Y-tunnus: YTUNNUS
Osoite: OSOITE , 96500 ROVANIEMI
Puh: 0000000000
Sähköposti: EMAIL
 
© AAAAAAAAAAA Oy 2012