Vuosikokous 2012

Hirvilupamaksut; Vapaan metsästysoikeuden alueella (ML 8§) alkuperäisessä hakemuksessa mukana olleet ulkopaikkakuntalaiset metsästäjät maksavat Metsähallitukselle 42 euron henkilökohtaisen kausimaksun. Ns. “tossumaksu” maksettava tilille 540900-5240155 huhtikuun 2012 loppuun mennessä.

Lisäys hirvisääntöön: Tämän jälkeen seura perii maksun kaksinkertaisena eli 84€ kesäkokoukseen mennessä. Kesäkokous elokuun alussa ja mikäli maksu ei ole maksettu siihen mennessä erottaminen seurueesta ratkaistaan kesäkokouksessa.

Hirvenmetsästyksen johtajana toimii Antti Taurianen

Jäsenmaksuksi v. 2012 päätettiin seuraavaa: miehet 15 € ja naiset 5€
Jäsen maksun voi suorittaa omatoimiesti seuran tilille 540900-5240155

 
 
 
Y-tunnus: YTUNNUS
Osoite: OSOITE , 96500 ROVANIEMI
Puh: 0000000000
Sähköposti: EMAIL
 
© AAAAAAAAAAA Oy 2012