Etusivu

Tervetuloa kyläämme Vallovaaraan.

Vallovaara sijaitsee Sallan kuntakeskuksesta n. 14 km. Vahvuutena pidämme kirkonkylän läheisyyttä sekä kesäisin Vallovaara on tunnettu kesätansseista, hyvästä uimapaikasta ja patikkareiteistä.

Hieman historiaa jotta selviää Vallovaaran kylän ominaispiirteet:

Vallovaaralaiset ovat alun perin joutuneet lähtemään entisiltä asuinsijoiltaan Kuolajärven rannalta vanhan Sallan puolelta.

Ote Sallan kunnan kunnalliskertomuksesta vuodelta 1952

"Sallan kuntaan jäi vain 51,3% entisestä pinta-alasta. Sallan asutukselle on tällä hetkellä ominaista kaksi toisilleen jyrkästi vastakohtaista ilmiötä. Vanhat kylät ovat ryhmittyneet yleensä vesistöjen varsille kohtalaisiin tiheisiin kyläryhmiin, kun sen sijaan luovutetulle alueelle jääneet yhdeksän kylän asukkaat on haja-asutettu jylhiin metsiin avattujen asutusteiden varsille, jolloin talojen väli voi olla useita kilometrejä"

Vallovaara on yksi yhdeksästä kylästä joka on näin muodostunut.

 

Katso myös Kuolajärven Kylän sivut

 

Alueella toimivat järjestöt:

Vallovaaran kyläyhdistys – Kari Niemelä 0400 194 529

Vallovaaran maamiesseura ry – Mika Onkamo 040 543 9999

Keminiemen Erä ry – Raimo Harju 0400 272 496

Vallovaaran Osakaskunta y – Heikki Karkkola 0400 196 832

 
 
 
Y-tunnus: YTUNNUS
Osoite: OSOITE , 96500 ROVANIEMI
Puh: 0000000000
Sähköposti: EMAIL
 
© AAAAAAAAAAA Oy 2012