Kyläkirja - Rajaelämää viiden järven rannoilla 

Paloperän historiakirja on saatu painosta. Ilmestyminen juhlistaa sopivasti paikallisen metsästysseuran Etelä-Sallan Erän 40-vuotistaivalta. Kirjan julkaisija on kyläyhdistyksenä toimiva Paloperän osakaskunta. Toimittamisesta on vastannut viisihenkinen toimitusryhmä, jonka historia-aineistoa viiden vuoden ajan kerännyt kylän kirjaryhmä on keskuudestaan valinnut. Hankkeeseen saadun julkisen ja yksityisen rahoituksen ansiosta työssä on voitu käyttää apuna sekä historiantutkimuksen että toimittamisen asiantuntemusta.

Kylän ja kyläläisten elämä eri aikoina on ollut varsin ankaraa kamppailua elannosta. Kirjan nimi Rajaelämää viiden järven rannoilla haluaa tuoda tätä esille. Nimi haluaa myös muistuttaa niistä monista kulttuuri-, kylä-, niittynautinta- ym. rajoista, jotka ovat olleet aiheuttamassa jännitteitä ja ristiriitoja elannon hankinnassa.

Kirja sisältää mm. kylän esihistorian, asutuksen syntymisen ja kehittymisen, talokohtaiset historiikit, sota-aikojen kuvauksen, kouluhistorian sekä selvityksen elinkeinoista ja yhdistystoiminnasta. Esityksiä elävöittämään on löytynyt runsaasti vanhoja, arvokkaita valokuvia.

Kirja on kovakantinen, 304-sivuinen ja toteutettu kokonaan neliväripainatuksena. Kirjan lukuja elävöittämään on saatu runsaasti arvokkaita valokuvia. Kirjan kansi , välilehtikuvat ja piirrokset ovat Tuomo Kivelän käsialaa.

Kiinnostus kyläkirjaa kohtaan on ollut runsasta. Jäljellä on enää muutamia  kappaleita.

Kysellä voi Arto Kivelältä puh . 050-5971125

 
 
 
Y-tunnus: YTUNNUS
Osoite: OSOITE , 96500 ROVANIEMI
Puh: 0000000000
Sähköposti: EMAIL
 
© AAAAAAAAAAA Oy 2012