Kesäkokous 2017

Hirvasvaaran Erä ry on 13.08.2017 pidetyssä kesäkokouksessa päättänyt syksyn metsästyksestä seuraavaa:
- Riistakolmiolaskennassa lintuja oli hyvin vähän, joten kanalinnut rauhoitetaan kokonaan  tälle syksylle.
- Jänisten metsästyksessä ei kiintiötä.

1. VIERASLUVAT
Kanalinnuille ja vesilinnuille ei myydä vieralupia.
JÄNIS: 5€ / vrk,20€/vko/ 35€ / kausi
KARHU: 100€ / kaadettu karhu
Pyyntiä ei saa aloittaa seuran mailta
Vieraslupia myy sihteeri Marita Leskinen
p. 0400-257 308


2. RAUHOITUKSET
Kauris, kanalinnut
Hirvi- ja karhukoirien irtipito muulloin kuin hirvenpyyntiaikana
on kielletty seuran mailla (huomioi myös ”kiimarauhoitus”)


3. RAUHOITUSALUEET
JÄNIS: Metsästyslain (ML) mukaan. Metsästys vain yli 300 m asuinrakennuksesta.

 

Muuta

Teräshaulien käyttö kielletty yhdistyksen alueella.
Metsästykseltä rauhoitettu lisäksi: alle 300 m lähempänä asuinrakennusta
Viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä vieraspaikkakuntalaisten on ilmoitettava liittymisestä tai eroamisesta hirviseurueesta hirvenmetsästyksenjohtajalle tai puheenjohtajalle.
Nimet on ilmoitettava eteenpäin jo alkuvuodesta, joten sen jälkeen ei ole mahdollista ilmoittautua tai erota.

 
 
 
Y-tunnus: YTUNNUS
Osoite: OSOITE , 96500 ROVANIEMI
Puh: 0000000000
Sähköposti: EMAIL
 
© AAAAAAAAAAA Oy 2012