Historiikki

Jo kivikauden ihminen on asunut näillä seuduilla. Siitä todisteena on Jalmari Tolosen löytämä Äänisen viherliukseesta tehty ja tänne kulkeutunut kourutaltta, jota säilytetään nykyisin Sallan kotiseututalon suojissa.

Kausi ennen sotia

Jo 1930-luvulla Kuolajärveä (Salla, nimimuutos 1936) oli alettu pitää tulevaisuuden kuntana. Isojaon valmistuminen 1934 auttoi tilannetta, kun metsissä kiinni olleet miljoonat saatiin käyttöön ja kuntaan virtasi rahaa. Suuret savotat toivat mukanaan uutta väestöä ja ne jatkuivat aina 1939 saakka. Suoviljely käynnistyi ja apulanta otettiin käyttöön. Sallan maatalousnäyttely 1938 oli karjanhoidon neuvontatyön huipentuma. Samalla Salla oli poronhoidossa rikkaimpia kuntia. Syksyllä 1939 sota toi uudet kuviot.

Kausi sodan jälkeen

Toinen maailmansota katkaisi Sallan myönteisen kehityksen monella alalla. Sodat hävittivät alueen rakennukset ja rakenteet kahteen kertaan. Moskovan ja Pariisin rauhanehdoissa Sallan kunta menetti noin puolet alueestaan Neuvostoliitolle. Lisäksi Neuvostoliitto vaati Suomea rakentamaan Kelloselkään rautatien.

Sodan jälkeen sallalaisia odotti lähes mahdoton tehtävä: jälleenrakentaminen, siirtoväen sijoittaminen ja rintamamiesten asuttaminen. Väestö pyrittiin pitämään koossa kyläkunnittain. Järvien rannalla sijainneet tilat sijoitettiin koskemattomiin korpiin. Kovelinlehdon, Vaadin-, Varpu- ja Tuohennkiskomaselän sekä Tuohiaavan alueelle perustettiin ns. vastiketiloja. Tilat sijaitsivat pitkien etäisyyksien päässä toisistaan eikä niihin syntynyt tiiviitä kyläkeskuksia.

Sallalaiset jaksoivat kuitenkin uskoa itseensä ja voidaankin sanoa, että se oli 1950-luvun lopulla johtava asutus-, raivaus- ja meijeripitäjiä.

1960-luvulla myönteinen kehitys kuitenkin katkesi. Koneellistumisen ja rationalisoitumisen takia maatalous alkoi tuottaa ylimääräistä: tapahtui voimakas rakennemuutos, jonka seurauksena työttömyys kasvoi ja nuori työikäinen väestö muutti paikkakunnalta pois. 1970-luvulta lähtien muutokset ovat olleet pienempiä, mutta väestökato alueella jatkuu edelleen.

Parhaimmillaan 1960-luvulla Sallan kunnan väkiluku oli lähes 12 000 asukasta, kun se nyt on vuonna 2007 on noin 4400 asukasta: väestökato alueella on ollut melkoinen. Pahiten tästä ovat kärsineet syrjäiset kylät, väestön määrän väheneminen on jotanut kylien kauppa-, posti- ja koulupalvelujen loppumiseen. Väestön ikääntyessä ja palveluiden puuttuessa syrjäkylien autioitumisen uhka on edelleen olemassa.

Historiaan liittyvät lähteet:

Kellokumpu Kauko: Atimoja Kelloselän ja Aatsingin kyläkirja. 1999.

Heikkilä Hannu: Sallan historia. 1993.

Hautaniemi Juhani: Sallan seurakunnan ja kunnan murrosvuodet pulavuosilta 1950-luvun alkuun.

 
 
 
Y-tunnus: YTUNNUS
Osoite: OSOITE , 96500 ROVANIEMI
Puh: 0000000000
Sähköposti: EMAIL
 
© AAAAAAAAAAA Oy 2012