Hirvasvaara

Vilman kairan Etelä-reunalla sijaitsee Hirvasvaaran kylä. Perinteiset elinkeinot maatalous ja porotalous ovat väistyneet ajan virtaan ja kylämaisemaa hallitsevatkin pakettipellot ja tyhjät navetat. Paljon kylältä kuitenkin löytyy, Hirvasjärvi on siinä missä aina ennenkin. Oulankajoen vesi jatkaa loputonta matkaansa kohti Venäjää. Kylällä asutaan ja sitä arvostetaan rakkaana kotikylänä jonka tulevaisuuteen uskotaan vahvasti. Puhtaat vedet, hiljaisuus, saasteettomuus ja sijainti kaukana kiireen rajalta ovat arvoja joita sekä kylällä asuvat että sieltä muuttaneet arvostavat suuresti. Loma-asukkaat ja kylän omat lomalaiset suuntaavat aina uudelleen takaisin. Osa synnyinsijoilleen, osa rauhalliseen lomakotiin.

 
 
 
Y-tunnus: YTUNNUS
Osoite: OSOITE , 96500 ROVANIEMI
Puh: 0000000000
Sähköposti: EMAIL
 
© AAAAAAAAAAA Oy 2012