Kyläsuunnitelma

Vallovaaran päivitetty kyläsuunnitelma on nyt ladattavissa:

Kyläsuunnitelma on laadittu alunperin 2002, ja sitä on päivitetty ajan kuluessa vastaamaan nykytilannetta.

 
 
 
Y-tunnus: YTUNNUS
Osoite: OSOITE , 96500 ROVANIEMI
Puh: 0000000000
Sähköposti: EMAIL
 
© AAAAAAAAAAA Oy 2012