Sallan kylät

Sallan kunnan väestöstä yli puolet asuu kylillä jotka ovat levittäytyneet laajalti eri puolille kuntaa. Perinteiset kylät sijaitsevat järvien ja vesistöjen äärellä, missä toimeentulo hankittiin kalastuksella,metsästyksellä sekä poron- ja karjanhoidolla.

 

 

Puolet pitäjästä jouduttiin luovuttamaan Neuvostoliitolle solmitussa rauhassa syksyllä 1944. Kylistä jäivät luovutetulle alueelle Kurtti, Vuorijärvi, Kuolajärvi, Korja, Sovajärvi, Tuutijärvi, Lampela, Sallansuu ja Vuosnajärvi. Asukkaita luovutetuissa kylissä oli v.1937 yli 3700.

Näiden kylien asukkaista suurin osa asutettiin ns. vastiketiloihin keskelle erämaata. Muutamat Sallan kylistä ovat selkeästi muodostuneet juuri näistä jälleenasuttamisen muodostamista tiloista.

Perinteisten elinkeinojen vähentyessä ja yhteiskunnan muutosten vaikutuksesta on myös Sallan kylien haettava elinvoimansa uusista elinkeinoista. Muutoksen tuulet puhaltavat myös kylillä ja mahdollistavat hitaan mutta varman kehityksen parempaan päin.

 

 

Sallan kylät

Aatsinki

Aholanvaara

Ahvenselkä

Hautajärvi

Hirvasvaara

Isohalme

Kallunki

Karhujärvi

Kelloselkä

Kotala

Koutelo

Kursu

Käsmä

Lapajärvi

Leusjärvi

 

Naruska

Niemelä

Onkamo

Pahkakumpu

Paloperä

Saija

Sallan kirkonkylä

Salmivaara

Selkälä

Tuohikylä

Urriaapa

Vallovaara

Varvikko

Vittikko

Lisätietoa kylistä

Kuolajärven kylä

Sallan kyläreitti

 
 
 
Y-tunnus: YTUNNUS
Osoite: OSOITE , 96500 ROVANIEMI
Puh: 0000000000
Sähköposti: EMAIL
 
© AAAAAAAAAAA Oy 2012